MK Johannes Kepler Harmonices Mundi zwölfstrahliger Kerplerstern

Copyright © experimentis. Alle Rechte vorbehalten.

Der Keppler Stern (Johannes Kepler, Harmonica Mundi)